Stort tack till alla som har bidragit till insamlingen, tillsammans har vi samlat in 205 078 kr!
Tillsammans gör vi skillnad!