Här och nu för framtiden!


160 041 kr
Ditt bidrag stöttar Rädda Barnens arbete att ge skydd till barn som utsätts för våld, ge barn på flykt en väg till trygghet och se till att barn i utsatthet får mat, rent vatten och utbildning. För barnen är framtiden och framtiden kan inte vänta.

Ogiltigt belopp
När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av Rädda Barnen.
Läs här om hur vi behandlar dina personuppgifter
Fyll i uppgifter
Öppna Swish i din mobil!